دانستنیها واطلاعات عمومی گوناگون

برندگان نوبل ادبی از آغاز تا سال 2007 میلادی

اسامی:

 

1901 ؛ رنه فرانسواسولی پرو دوم (1839 -1907، فرانسوی) به خاطر اشعارش
1902 ؛ تئودور مونرن (1817-1903، آلمانی) به خاطر آثار تاریخیش
1903؛ بیورنستیرنه بیورنسن (1832-1910 ، نروژی) به خاطر رمان‌ها، اشعار و نمایشنامه‌هایش
1904؛ فردریك میسترال (1830 -1914، فرانسوی) به خاطر اشعارش، و خوزه ایچگاری‌ای ایساگوئری (1832 -1910، اسپانیایی) به خاطر نمایشنامه‌هایش
1905؛ هنریك سینكیویچ (1846-1916 ، لهستانی) به خاطر رمان‌هایش
1906؛ جوزوپه كاردوچی (1835-1907،ایتالیایی) به خاطر اشعارش
1907؛ رادیرد كیپلینگ (1865 -1936، انگلیسی) به خاطر داستان‌ها، رمان‌ها و اشعارش
1908؛ رودولف كریستف اویكن (1846،1926،آلمانی) به خاطر داستان‌های فلسفیش
1909؛ سلمالا گرلوف (1858،1940، سوئدی) به خاطر رمان‌ها و اشعارش
1910؛ پل فن لودویگ هیزه (1830-1914 ،آلمانی) به خاطر اشعار، رمان‌ها و نمایشنامه‌هایش
1911؛ موریس مترلینگ (1862-1949، بلژیكی) به خاطر نمایشنامه‌هایش
1912؛ گرهارت هاوپتمان (1862-1946،آلمانی) به خاطر نمایشنامه‌هایش
1913؛ سررابیندرانات تاگور (1861-1941،هندی) به خاطر اشعارش.
1914؛ جایزه داده نشد
1915؛ رومن رولان (1866-1944،فرانسوی) به خاطر رمان‌هایش
1916؛ ورنرفن‌ هایدنستام (1859-1940،سوئدی) به خاطر اشعارش
1917؛ كارل گلروپ (1857-1943،دانماركی) به خاطر رمان‌ها و داستان‌های كوتاهش
1918؛ جایزه داده نشد
1919؛ كارل فردریك شپیتلر(1845-1924،سویسی)به خاطر حماسه‌ها ، داستان‌های كوتاه و مقالاتش
1920؛ كنوت هامسون(1859-1952،نروژی) به خاطر رمان‌هایش
1921؛ آناتول فرانس(1844- 1924،فرانسوی) به خاطر رمانها، داستانهای كوتاه و مقالاتش
1922؛ خاثینتو بناونته‌ای مارتینز(1866-1954،اسپانیایی)‌به خاطر نمایشنامه‌هایش
1923؛ ویلیام باتلرییتس (1865-1939،ایرلندی ) به خاطر اشعارش
1924؛ ولادیسلاو ستانیسلاو رایمونت (1867-1925، لهستانی ) به خاطر رمان‌هایش
1925؛ جورج برنارد شاو (1856-1950 ، انگلیسی) به خاطر نمایشنامه‌هایش
1926؛ گراتسیا دلدا (1875-1936،ایتالیایی) به خاطر رمان‌هایش
1927؛ هانری برگسون (1859-1941،فرانسوی) به خاطر آثار فلسفی‌اش
1928؛ سیگرید اوندست (1882-1949،نروژی) به خاطر رمان‌هایش
1929؛ توماس مان (1875-1955،آلمانی) به خاطر رمان‌هایش
1930؛ سینكلر لویس (1885-1951،آمریكایی) به خاطر رمان‌هایش
1931؛ ایك آكسل كارلفت (1864-1931،سوئدی) به خاطر اشعار غنائیش
1932؛ جان گالزورثی (1867-1933،انگلیسی) به خاطر رمان‌ها، نمایشنامه‌ها و داستانهای كوتاهش
1933؛ ایوان الكسیویچ بونین (1870-1953،روسی) به خاطر رمان‌ها، داستان‌های كوتاه و اشعارش
1934؛ لوئیچی پیراندلو (1867-1936، ایتالیایی) به خاطر نمایشنامه‌هایش
1935؛ جایزه داده نشد
1936؛ یوجین گلادستون اونیل (1888-1953،آمریكایی) به خاطر نمایشنامه‌هایش
1937؛ روژه مارتن دوگار (1881-1957،فرانسوی) به خاطر رمانهایش
1938؛ پرل س.باك (1892-1973،آمریكایی ) به خاطر رمانهایش
1939؛ فرانس امیل سیلانپا(1888-1964، فنلاندی) به خاطر رمانهایش
1940؛ جایزه داده نشد
1941؛ جایزه داده نشد
1942؛ جایزه داده نشد
1943؛ جایزه داده نشد
1944؛ یوهانس ویلهلم ینسن (1873-1950،دانماركی) به خاطر اشعار و رمان‌هایش
1945؛ گابریلا میسترال (1899-1957، شیلیایی) به خاطر اشعارش
1946؛ هرمان هسه(1877-1962،آلمانی) به خاطر اشعار و مقالاتش
1947؛ آندره ژید (1869-1951،فرانسوی) به خاطر رمان‌هایش
1948؛ توماس استرنزالیوت (1888-1965،انگلیسی) به خاطر اشعار، مقالات و نمایشنامه‌هایش
1949؛ ویلیام فاكنر (1897-1962،آمریكایی) به خاطر رمانهایش
1950؛ برتراند راسل (1872-1970،انگلیسی) به خاطر آثار فلسفیش
1951؛ پرفابیان لاگركویست (1891-1974،سوئدی) به خاطر رمان‌هایش، مخصوصا باراباس
1952؛ فرانسوا موریاك (1855-1970،فرانسوی) به خاطر رمان‌ها، مقالات واشعارش
1953؛ سروینستن چرچیل (1874-1965،انگلیسی) به خاطر مقالات و آثار تاریخیش
1954؛ارنست همینگوی(1899-1961،آمریكایی)به خاطر رمان‌ها و داستانهای كوتاهش
1955؛ هارولد لاكسنس (1902،سوئدی) به خاطر رمان‌هایش
1956؛ خوان رامون خیمه‌نز (1881-1951،اسپانیایی) به خاطر اشعارش
1957؛ آلبركامو (1913-1960،فرانسوی) به خاطر رمانهایش
1958؛ بوریس پاسترناك (1890-1960،روسی) به خاطر رمان‌هایش، مخصوصا «دكتر ژیواگو»، او جایزه را نپذیرفت
1959؛ سالواتور كواسیمودو (1901-1968،ایتالیایی) به خاطر اشعار غنائیش
1960؛ سن ژان پرس (1887-،فرانسوی) به خاطر اشعارش
1961؛ ایوو آندریچ (1892-1975،یوگسلاویائی) به خاطر رمان‌هایش
1962؛ جان اشتاین‌بك (1902-1968،آمریكایی) به خاطر رمان‌هایش
1963؛ گئورگ سفریس (1900-1971،یونانی) به خاطر اشعار غنائیش
1964؛ ژان پل سارتر (1905-1980،فرانسوی) به خاطر آثار فلسفی و رمان‌هایش. جایزه را نپذیرفت
1965؛ میخائیل شولوخوف (1905-1984،روسی) به خاطر رمان‌هایش
1966؛ شمیویل یوزف آگنان (1888-1970،اسرائیلی) به خاطر داستان‌هایش درباره یهودیان اروپای شرقی؛ ونلی زاكس (1891-1970،آلمانی- سوئدی) به خاطر اشعار و نمایشنامه‌هایش درباره یهودیان
1967؛ میگل آنخل آستوریاس (1899-1974،گواتمالایی) به خاطر آثارش درباره شخصیت و سنت‌های مردم كشورش
1968؛ یاسوناری كاواباتا (1899-19972،ژاپنی) به خاطر رمان‌هایش
1969؛ سمیوئل بكت (1906-1990،ایرلندی) به خاطر رمان‌ها و نمایشنامه‌هایش
1970؛ آلكساندر سولژنیتسین (1918- روسی) به خاطر رمان‌هایش
1971؛ پابلو نرودا (1904-1973،شیلیایی) به خاطر اشعارش
1972؛ هاینریش بل (1917-1985،آلمانی) به خاطر رمانها، داستانهای كوتاه و نمایشنامه‌هایش
1973؛ پاتریك وایت (1912-،استرالیایی) به خاطر رمان‌هایش
1974؛ ایونید یونسن (1900-1976،سویسی) به خاطر رمانها و داستانهای كوتاهش؛ و هانری ادموند مارتینس (1904-1978،سویسی) به خاطر مجموعه آثارش
1975؛ یوجینیو مونتاله (1896-1981،ایتالیایی) به خاطر اشعارش
1976؛ سائول بلو (1915-، آمریكایی) به خاطر رمانهایش
1977؛ ویسنته آلكسیاندر (1898-1984،اسپانیایی) به خاطر اشعارش
1978؛ ایساك بشویس سینگر ((1904-،متولد لهستان) به خاطر رمان‌ها و داستانهای كوتاهش
1979؛ اودیسئوس ایلیتیس (1912-1996،یونانی) به خاطر اشعارش
1980؛ چسلاو میلوش (1911-،لهستانی) به خاطر اشعارش
1981؛ الیاس كانتی (1905-متولد بلغارستان) به خاطر آثار داستانی و غیر داستانی‌اش
1982؛ گابریل گارسیا ماركز (1928-،كلمبیایی) به خاطر رمان‌ها و داستان‌های كوتاهش
1983؛ ویلیام گلدینگ (1911-، انگلیسی) به خاطر رمانهایش
1984؛ یاروسلاو سیفرت (1910-،چكسلواكی) به خاطر اشعارش
1985؛ كلود سیمون (1913-،فرانسوی) به خاطر اشعارش
1986؛ ول سوینكا (1934-، نیجریه‌ای) به خاطر اشعار، نمایشنامه‌ها و رمانهایش
1987؛ ژوزف برودسكی (1940-،روسی) به خاطر اشعارش
1988؛ نجیب محفوظ (1912-،مصری) به خاطر رمان‌ها و داستانهای كوتاهش
1989؛ كامیلو خوزه سلا (1916- ،اسپانیایی) به خاطر رمان‌هایش
1990؛ اوكتاویو پاز (1914-،مكزیكی) به خاطر اشعارش
1991؛ نی‌دین گوردمیر (1923-،اهل آفریقای جنوبی) به خاطر مجموعه آثارش
1992؛ درك والكات (-،اهل جزایر هند غربی) به خاطر آثار ادبی شعر گونه‌اش
1993؛ تونی ماریسن (1931-،سیاه پوست آمریكایی) به خاطر مجموعه آثارش
1994؛ كنزا بورواوئه (1935-،ژاپنی) به خاطر رمانهایش
1995؛ شیموس هینی (1939-،ایرلندی) به خاطر بیان مصائل ملت ایرلند در اشعارش.
1996؛ ویسلاو شیمبورسكا (1923-لهستانی) به خاطر اشعارش
1977؛ داریو فو (1926 ـ ایتالیائی) به خاطر نمایشنامه‌هایش
1998؛ ژوزه ساراماگو (1922 ـ پرتغالی) به خاطر رمان‌هایش به خصوص كوری
1999؛ گونتر گراس ( 1927 ـ آلمانی ) به خاطر رمان‌هایش
2000؛ گائو شین‌جیان چین ( 1940 ـ‌ چینی) به خاطر رمان‌هایش
2001؛ و. س. نایپول ( 1932 ـ ترینیدا و توباگو)
2002 ؛ ایمره كرتس ( 1929 ـ مجارستانی) به خاطر رمان‌هایش
2003 ؛ جان ماكسول كوئتزی (1944 ـ آفریقای جنوبی).
2004؛ آلفرده یلی‌نك ( 1946 ـ اتریشی ) به خاطر رمان‌هایش
2005 ؛ هارولد پینتر (1930 ـ انگلیسی ) به خاطر نمایشنامه‌هایش
2006؛ اورهان پاموك ( 1952 ـ ترك ) به خاطر رمان‌هایش
2007؛ دوریس لسینگ (1919 - انگلیسی، متولد كرمانشاه) به‌خاطر داستان‌هایش.
 برندگان نوبل ادبیات از آغاز تا امروز
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 23:24  توسط سام   | 

فهرست همه دارندگان توپ طلا و برترين بازيکنان فيفا

                                      
 


  با توجه به اينکه امشب مراسم اهداي توپ طلا و معرفي بهترين بازيکن سال 2010 از سوي فيفا برگزار  شد وبرای دومین سال متوالی اعجوبه آرژانتینی"لیونل مسی" برنده این جایزه شد بد نيست نگاهي به تاريخچه اهداي اين جوايز بندازيم.اولین بار توپ طلا در سال 1956 توسط مجله فرانسوی «فرانس فوتبال» اهدا شد و «استنلی متئوس» این جایزه را به خود اختصاص داد.بازیکنان بزرگی که این جایزه را به خود اختصاص دادند، آلفردو دی استفانو، ریموند کوپا، اوسبیو، یوهان کرویف، فرانس بکن باوئر و میشل پلاتینی بودند.

برندگان توپ طلا  و برترین بازیکنان سال فیفا از سال 1956 تا کنون به شرح زير هستند:

استنلی ماتئوس 1956

 آلفردو دی استفانو 1957

 ریموند کوپا 1958

 آلفردو دی استفانو 1959

 لوئیس سوارس 1960

 عمر سیوری 1961

 جوزف ماسوپوست 1962

 لو یاشین 1963

 دنیس لا 1964

اوزه بیو 1965

 بابی چارلتون 1966

 فلوریان آلبرت 1967

 جرج بست 1968

 جیانی ریورا 1969

 گرد مولر 1970

 یوهان کرویف 1971

 فرانس بکن باوئر 1972

 يوهان کرویف 1973

 یوهان کرویف 1974

 اولگ بلوخین 1975

 فرانس بکن باوئر 1976

آلن سیمونسن 1977

 کوین کیگان 1978

کوین کیگان 1979

 کارل هاینس رومنیگه 1980

 کارل هاینس رومنیگه1981

 پائولو روسی 1982

 میشل پلاتینی 1983

 میشل پلاتینی 1984

 میشل پلاتینی 1985

 ایگور بلانوف 1986

 رود گولیت 1987

 مارکو فان باستن 1988

 مارکو فان باستن 1989

 لوتر ماتئوس 1990

ژان پیر پاپین -بهترين بازيکن: لوتر ماتيوس1991

مارکو فان باستن - بهترين بازيکن: مارکو فون باسن 1992

روبرتو باجو - بهترين بازيکن: روبرتو باجو 1993

هریستو استویچکوف   بهترين بازيکن: روماريو 1994

ژرژ وآ -بهترين بازيکن:ژرژ وآ 1995

رونالدو - بهترين بازيکن:ماتیاس سامر 1996

 رونالدو- بهترين بازيکن:رونالدو 1997

زین الدین زیدان- بهترين بازيکن: زین الدین زیدان 1998

ریوالدو – ریوالدو 1999

لوئيس فيگو -بهترين بازيکن زین الدین زیدان 2000

مایکل اوون- بهترين بازيکن لوئيس فيگو 2001

رونالدو –  بهترين بازيکن رونالدو 2002

پاول ندود- بهترين بازيکن  زین الدین زیدان  2003

آندری شوچنکو  - بهتري بازيکن رونالدینیو 2004

رونالدینیو – بهترين بازيکن رونالدینیو 2005

فابیو کاناوارو – بهترين بازيکن فابیو کاناوارو 2006

کاکا – بهترين بازيکن کاکا 2007

کریس رونالدو – بهترين بازيکن کریس رونالدو 2008

لیونل مسی - بهترين بازيکن  لیونل مسی 2009

لیونل مسی-بهترین بازیکن لیونل مسی۲۰۱۰ .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی 1389ساعت 23:7  توسط سام   | 

رئال مادريد ولخرج ترين باشگاه جهان در 10 سال اخير

  

باشگاه رئال مادريد با هزينه يک ميليارد يورو بيشترين مبلغ را در10 سال گذشته در دنياي فوتبال براي جذب بازيکن پرداخته است.


 با وجود تلاش هاي "رومن آبرامويچ "‌براي چلسي و مبلغي که منچستر يونايتد به جذب بازيکن اختصاص داده است ، هيچ باشگاهي در جهان از اين لحاظ قادر به رقابت با رئال مادريد نيست.
 تنها در اين فصل ، رئال مادريد براي جذب "سامي خديرا"، "سرجيو کانالز "، "پدرو لئون" و" آنخل دي ماريا" بيش از 50 ميليون يورو پرداخت کرد که جمع هزينه هاي اين باشگاه در 10 سال اخير را به يک ميليارد يورو رساند.
 در اين دهه رئال مادريد براي جذب انفرادي بازيکنان مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت شد. به طور نمونه براي "کريستانو رونالدو" 96 ميليون يورو ، "زين الدين زيدان" 72 ميليون يورو و" کاکا" 64 ميليون يورو پرداخت کرد که قرارداد هاي آنها گرانترين قرارداد در ميان 48 قرارداد جذب بازيکن رئال مادريد محسوب مي شود.
 باشگاه بارسلونا 713 ميليون يورو و رومن آبرامويچ مالک باشگاه چلسي 650 ميليون يورو در همين مدت پرداخته اند.
  منچستر سيتي هم مدتي است روش رئال مادريد در جذب بازيکن را در پيش گرفته و در سه سال گذشته 400 ميليون يورو براي جذب بازيکن در ليگ برتر پرداخت کرده است

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مرداد 1389ساعت 23:48  توسط سام   | 

دعای بعد از هرنماز درماه مبارک رمضان

ای خــدای بـلـند مقـام، ای بــزرگــوار، ای آمـرزنـده، ای مهـربـان

تـوئی خــدای بـزرگی که هـيـچ مـثـل و مانـنـدی نـدارد

و بگـفــتار و کـردار خلـق شــنـوا و بـينـا اسـت

و ايـن مـاه اسـت که مقـامـش عـظيـم کـردی

و کـرامـت و شـرافـت و فضـيلـتـش بر سـايـر ماهـها دادی

و ايـن مـاه اسـت که روزه اش را بر من واجـب گـردانــدی

و اين ماه رمضـان است که در آن قـرآن را نـازل فـرمـودی

بـرای راهنـمايی مـردم و روشـن کـردن راه هدايـت و جـدا نمـودن حـق از بـاطـل

و شـب قــدر را در ايـن مـاه مقـرر داشـتی که آن شـب را بـر هـزار مـاه بـرتـری دادی

پـس ای خـدايـی که بـرهمـه منـت داری و هيـچکس بـر تـو منـت نـدارد

بـر من منـت گـذار در مـيان آن همه بـندگانـت که منـت گـزارده ای

و از آتـش دوزخـم نجات ببخـش و به بهـشت ابـدت داخـل گـردان

به حق رحمـت بی پـايـانـت – ای مهربـانتـريـن مهربانان عالم

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مرداد 1389ساعت 6:12  توسط سام   | 

پیرامون جام جهانی2010 افریقای جنوبی

جام جهانی2010درافریقای جنوبی برگزار شد .این مسابقات به مدت یک ماه درشهرهای مختلف وبا استقبال خوبی روبرو شد.32تیم شرکت کننده در8گروه 4تیمی بصورت دوره ای باهم بازی کردند. *گروه اول:آفریقای جنوبی/فرانسه/مکریک/اروگوئه *گروه دوم:انگلیس/الجزائر/آمریکا/اسلوونی *گروه سوم:آلمان/صربستان/استرالیا/غنا *گروه چهارم:آرژانتین/یونان/کره جنوبی/نیجریه *گروه پنجم:ایتالیا/پاراگوئه/نیوزلند/اسلواکی *گروه ششم:هلند/دانمارک/ژاپن/کامرون *گروه هفتم:برزیل/پرتغال/ساحل عاج/کره شمالی *گروه هشتم:اسپانیا/شیلی/سوئیس/هندوراس ................................................................... دیدارهای مرحله یک شانزدهم *اروگوئه2-کره جنوبی1 *مکزیک1-آرژانتین3 *آمریکا1-غنا2 *آلمان4-انگلیس1 *هلند2-اسلواکی1 *برزیل3-شیلی1 *ژاپن1-پاراگوئه1(پنالتی) *پرتغال0-اسپانیا1 ....................................................................

دیدارهای مرحله یک چهارم *غنا1-اروگوئه2 *آلمان4-آرژانتین0 *برزیل1-هلند2 *اسپانیا1-پاراگوئه0 ................................................................

دیدارهای نیمه نهائی *هلند-اروگوئه       *اسپانیا -آلمان

رده بندی: آلمان                                   اروگوئه

فینال: اسپانیا ۱-هلند .

قهرمان: اسپانیا ................................................................. اين ديدار از ساعت 23 يکشنبه شب در ورزشگاه ساکر سيتي شهر ژوهانسبورگ آغاز شد. دقايق ابتدايي با برتري کامل اسپانيا همراه بود و اين تيم چندين موقعيت به دست آورد؛ اما پس از حدود 10 دقيقه بازي متعادل شد و نيمه نخست بدون جذابيت و با تساوي بدون گل خاتمه يافت. در نيمه دوم نيز بازيکنان با احتياط بازي را آغاز کردند؛ ولي با گذشت دقايقي از بازي، موقعيت هايي بوجود آمد. در دقيقه 63 آرين روبن در يک موقعيت تک به تک مي توانست گل نخست بازي را به سود هلند به ثمر برساند؛ اما ايکر کاسياس با پا مانع ورود توپ به دروازه شد. در دقيقه 69 ناواس که دقايقي قبل به ميدان رفته بود، موقعيتي بسيار مناسب براي داويد ويا خلق کرد اما بهترين گلزن اسپانيا نتوانست دروازه هلند را باز کند. در دقيقه 83 روبن بار ديگر صاحب موقعيتي مناسب شد؛ اما باز هم کاسياس مانع گلزني وي شد تا بازي در پايان 90 دقيقه برنده اي نداشته و به وقت اضافي کشيده شود. در دقايق ابتدايي 15 دقيقه اضافي اول،‌ اينيستا و پس از آن ژاوي در محوطه جريمه هلند متوقف شدند؛ اما داور انگليسي اعتقادي به خطاي پنالتي نداشت. در دقيقه 95 فابرگاس روي پاس عمقي اينيستا با دروازه بان هلند تک به تک شد اما استکلنبرگ ضربه هافبک تعويضي اسپانيا را مهار کرد. دقايقي بعد اينيستا موقعيتي بسيار مناسب به دست آورد اما تعلل وي باعث شد اين موقعيت نيز از دست برود. در دقيقه 110 هيتينگا پشت محوطه جريمه هلند روي اينيستا مرتکب خطا شد و با دريافت دومين کارت زرد از بازي اخراج شد تا نارنجي پوشان 10 دقيقه پاياني را 10 نفره ادامه دهند. بالاخره حملات اسپانيا نتيجه داد و در دقيقه 117 اينيستا از داخل محوطه جريمه دروازه هلند را گشود تا بازي به پنالتي نکشد و قهرمان اروپا يک بر صفر پيروز شده و در ادامه موفقيت هاي خود جام جهاني را نيز براي نخستين بار فتح کند. هاوارد وب از انگليس با کمک دارن کن و مايکل مورالکي قضاوت اين ديدار را برعهده داشت، وي به فان پرسي، فان بومل، دي يانگ، فان برونکهورست، هيتينگا، روبن، فان درويل و ماتيسن از هلند و پويول، راموس، کاپدويا و اينيستا از اسپانيا اخطار داد. هيتينگا نيز با دريافت اخطار دوم از بازي اخراج شد. ترکيب تيم اسپانيا: ايکر کاسياس، سرخيو راموس،‌ جرارد پيکه، کارلس پويول،‌ خوان کاپدويا،‌ سرخيو بوسکتس، ژابي آلونسو(87 سسک فابرگاس)، آندرس اينيستا، ژاوي ارناندز، پدرو رودريگز(60 خسوس ناواس) و داويد ويا(106 فرناندو تورس) سرمربي: ويسنته دل بوسکه ترکيب تيم هلند: مارتين استکلنبرگ، گئورگي فان در ويل، جاني هيتينگا، يوريس ماتيسن، جيوواني فان برونکهورست(105 ادسون برانفايد)، مارک فان بومل، نايجل دي يانگ(99 رافائل فان درفارت)،‌ رابين فان پرسي، درک کوئيت(71 اليرو اليا)، آرين روبن و وسلي اسنايدر سرمربي: برت فان مارويک

+ نوشته شده در  جمعه هشتم مرداد 1389ساعت 0:16  توسط سام   | 

آثار وجاذبه های تاریخی ومذهبی وطبیعی استانها

*اماکن دیدنی و مذهبی وجاذبه های گردشگری استان آذربایجانشرقی*

ارک علیشاه-پارک ایلگلی-پل خداآفرین-خانه مشروطیت-دژ بابک خرمدین-رصدخانه مراغه-قلعه ضحاک-مقبره الشعراتبریز-بازارتبریز-کاخ شهرداری تبریز-مسجدکبود-موزه آذربایجان-موزه سنجش-بهشت فسیلی مراغه-مسجد مهرآباد-آسیاب خرابه-کلیسای سنت استپانوس-روستای کندوان-قله سهند

*اماکن دیدنی و مذهبی وجاذبه های گردشگری استان آذربایجانغربی*

تپه حسنلو-سه گنبد-تخت سلیمان-سنگ کاظم خان-کلیسای ننه مریم-موزه ارومیه-آبشارسوله دوکل مرگور-دره باوان-شهرباستانی موصا سیر-چشمه معدنی گراوان-مسجد ملاحسن خوی-آبشارشلماش سردشت-دره شهدا.

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان اردبیل*

آشارسردابه-آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی-دریاچه شورابیل-غار هفت خانه-چشمه های معدنی سرعین-قله سبلان-سنگ نوشته شاهپوردوم مشکین شهر-امامزاده کلور-

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان اصفهان*

میدان نقش جهان-عمارت عالی قاپو-عمارت هشت بهشت-عمارت توحیدخانه-مسجد امام-مسجد شیخ لطف الله-مسجد حکیم-مسجد جمعه-مسجد سید تیران-مسجد جامع عباسی-مدرسه چهارباغ-مدرسه بزرگ صدر-سی وسه پل(اله وردیخان)-پل شهرستان-پل خواجو-پل چوبی-پل مارنان-پل جوقشاه-مناره چهل دختران-مناره جنبان-مناره زیار-تپه اشرف-کلیسای وانگ-کلیسای مریم مقدس-باغ گلها-قبرستان تخت فولاد-ارک شیخ بهائی-آتشگاه اصفهان-پارک پرندگان-آبشار نیاسر-روستای ابیانه-شهرزیرزمینی نوش آباد-چشمه سلیمانیه کاشان-خانه های تاریخی کاشان(شامل:طباطبائی ها-عامریها-بروجردیها-عباسیان-تاج-آل یاسین)-تیه سیلک-مسجد ومدرسه آقابزرگ کاشان-مسجد میرعماد کاشان-تیمچه امین الدوله کاشان-مسجد ومدرسه سلطانی کاشان-امامزاده آقا علی عباس"ع"-امامزاده سلطانعلی بن محمد باقر"ع"- باغ وحمام فین کاشان-بقعه باباافضل"ع" کاشان- قمصر شهر گل وگلاب- کهن باغشهر نیاسر-حمام تاریخی سلطان امیر احمد کاشان-امامزاده محمد هلال بن علی"ع" -امامزاده هاشم بن علی"ع" آران وبیدگل-

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان ایلام*

امامزاده علی صالح"ع"-امامزاده سید ابراهیم"ع"(سوراهم)-امامزاده سید فخرالدین"ع"-امامزاده سیدناصرالدین"ع"-امامزاده اکبر"ع" دهلران-امامزاده ابراهیم قتال"ع"-امامزاده سید حسن"ع"مهران-امامزاده عبدالله"ع" ایوان-امامزاده عباس"ع"دهلران-امامزاده سید صلاح الدین محمد"ع"-امام زاده پیر محمد"ع"آبدانان-امامزاده محمدعابد"ع"-امامزاده باباسیف الدین"ع"-بقعه شهره میر-بقعه حاجی حاضر ایوان- کاخ فلاحتی(کشاورزی ایلام)- مجموعه کاخ والی ایلام-قلاقیران-قلعه شواخ(شیاق)-قلعه انجیر-قلعه سام- چهارطاقی دره شهر-دریاچه های دوقلو آبدانان-پشت قلعه آبدانان-هزار در آبدانان-غارخفاش دهلران- چشمه های آب گرم ومعدنی دهلران- چشمه قیر دهلران-تپه علی کش موسیان-آسیابهای آبی هور- غار آبی بیشه دراز-آبشارسرطاف-پل تاریخی گاومیشان-سنگ نوشته گل گل ملکشاهی-تنگ ارغوان-چغاسبز-پارک کوثر-تنگ شمشه-تنگ رازیانه-شهرباستانی مهرجانقذق دره شهر-شهرتاریخی سیروان-غار زینه گان صالح آباد-

 

 

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان بوشهر*

بقعه بی بی بانو-آب انبار قوام-کاخ هخامنشی بردک سیاه-دژبرازجان-سیراف-موزه رئیسعلی دلواری-مدرسه سعادت مظفری-غار چهل خانه-شهرباستانی ریشهر-آتشکده خورموج-مسجد وحسینیه ریز-

 

*اماکن دیدنی و مذهبی وجاذبه های گردشگری استان تهران*

آرامگاه بی بی شهربانو-امامزاده صالح"ع"-امامزاده زید "ع"-برج طغرل ری-برج شیخ شبلی-تله کابین توچال-شمس العماره-کاخ سعد آباد-کاخ گلستان-کاخ مرمر-کاخ شهرستانک-سردرباغ ملی-مسجد سپهسالار-تنگه واش-دربند-سولقان-درکه-ارنگه-کردان-واریان-قلعه گبری-غارگل زرد-غار یخ مراد-قلعه فیروز کوه-برج آزادی- برج میلاد-غار رود افشان-غار بیوک آقا-سد لار-سد امیر کبیر-موزه آبگینه-دریاچه وسد لتیان-قله البرز-پیست دیزین-شمشک-

 

*اماکن دیدنی و مذهبی وجاذبه های گردشگری استان چهارمحال و بختیاری*

آبشارکوهرنگ-امامزاده شهسوار-پل زمان خان-چشمه سرد آب-قلعه چال شتر-قلعه صمصام السلطنه-تالاب گندمان-مسجد خان شهر کرد-پیست اسکی چهلگرد-پیست باباحیدر-آبشار آتشگاه

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی*

قلعه بیرجند-قلعه نیه-عمارت اکبریه-تخت سردار-زیارتگاه باش آباد-بقعه پیربابا محمدحسن آیسک-آب انبارهای محمد باقر وکمال-مسجد جامع قائن-مسجد جامع افین-مسجد جامع تون-مسجد کوشک-مدرسه شوکتیه-هبند دره-قلعه فورگ-غار خونیک-باغستان علیا-؟آرامگای ابن حسام خوسفی-آبگرم معدنی فردوس-آسیابهای آبی باغستان

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان خراسان شمالی*

عمارت مفخم-عمارت آئینه خانه--تفرجگاه بابا امان-غار درق-غارکافرقلعه-غارنوشیروان-غاربیدگ-ویرانه شهر وارک بلقیس-کلیسای اسپاخو-کوه بابا-قلعه جلال الدین جاجرم-کفتر خانه-دره چناران-آبشار بیار-خواجه مهزیار جاجرم- اسفیدان-بش قار داش-

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی*

بارگاه مقدس حضرت علی بن موسی الرضا"ع"-آستان قدس رضوی-مسجد گوهرشاد-آبشار اخلمند-آتشکده آذربرزین مهر-آرامگاه عمرخیام نیشایوری-آرامگاه عطار نیشابوری-آرامگاه کمال الملک-آرامگاه شیخ احند جامی-آرامگاه نادرشاه افشار-آرامگاه فردوسی طوسی-کوه سنگی-غار آتشگاه-میل اخنگان-کاروانسرای ریوند-موزه نیشابور- موزه قوچان-برج نادری-بند نادری-دریاچه بزنگان-غارمغان

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان خوزستان*

آرامگاه دانیال نبی"ع" شوش-آرامگاه سبز قبا"ع" دزفول-امامزاده عبدالله"ع" شوشتر-آرامگاه علی بن مهزیار"ع"-کاخ آیادانای شوش- قلعه شوش-قلعه سلاسل-قلعه دا ودختر- معبدچغازنبیل-سد دز-سد کرخه -سد کارون-تپه چغامیش-تالاب شادگان-تالاب میانگران-آرامگاه یعقوب لیث صفاری-مزارشاه رودبند دزفول-آسیابهای آبی شوشتر-تپه چغای گتوند-شهرباستانی اسک--پل شادروان-پل لشکر-موزه آبادان-مسجد جامع خرمشهر-آتشکده چگادم تپه-بند میزان-مسجد رانگونی ها-یادمان شهدای هویزه-یادمان شهدای شلمچه-

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان زنجان*

-مقبره قیدارنبی"ع" درخدابنده-گنبدسلطانیه -آبشارشارشار-بازارزنجان-ساختمان رختشوی خانه-موزه زنجان-غار خرمنه سر-معبد آژدها-قلعه بهستان-تپه های باستانی کرسف-داش کسن-غار کتله خور-دربند قاطرچی-آرامگاه احمدزرنوش-امامزاده زید الکبیر"ع"ابهر

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان سمنان*

آرامگاه شیخ حسن جوری-برج چهل دختر-غارشیربند-برج مهماندوست-بازارسمنان-مسجد تاریخانه-موزه سمنان-موزه شاهرود-کاروانسرای سپهسالار-قلعه کهن دژ-قلعه گرد کوه-مجموعه بایزید بسطامی

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان سیستان وبلوچستان*

شهر سوخته-زیارتگاه مرتضی علی"ع"-کوه تفتان-دریاچه هامون-میل نادری-قلعه ناصری-قلعه سه کوهه-قلعه پرتغالیهای چابهار-قلعه رستم-قلعه تیس-درخت مکرزن-دهانه غلامان-بازار زاهدان-موزه ایرانشهر-موزه چابهار- سنگ نگارههای کوه نگاران-

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان فارس*

آراگاه شاهچراغ(احمدبن موسی"ع")-حافظیه-سعدیه-دروازه قرآن-تخت جمشید-نقش رجب-نقش رستم-پاسارگاد-مقبره کوروش-آرامگاه خواجوی کرمانی-ارک کریم خان-بازار وحمام وکیل-مسجد عقیق-موزه پارس-بازار مسگرها-کاخ اردشیربابکان-باغ ارم-باغ دلگشا-باغ جهان نما-باغ عفیف آباد-باغ هفت تنان-قلعه دختر-دریاچه پریشان-سد سیوند-آبشارمارگون-مدرسه خان-کلیسای ارامنه-کلیسای شمعون-امامزاده اسماعیل"ع" میمند-مسجد جامع میمند-بند بهمن کوار- نارنجستان قوام الملک-خانه زینت الملوک-کوه سه تلان-چنارچهارهزارساله استهبان-بیشابور-

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان قزوین*

 

امامزاده حسین "ع"-آب انبارسردار-آرامگاه حمدالله مستوفی- عمارت کلاه فرنگی-قلعه شمیران-مسجد النبی قزوین-قلعه الموت-امامزاده شکر ناب-دروازه درب کوشک-پیغمبر کوه-دریاچه اوان-

تیه خله کوه- گرمابه های آب معدنی-کاروانسراي تاریخی سعدالسلطنه، سراي وزير، سراي حاج رضا، سراي رضوي، تيمچه هاي روزباز و سرپوشيده و راسته قيصريه-قلعه میمون دژ-برج‌هاي دوگانه خرقان، مقبره پيرتاکستان، آرامگاه ملا خليلا، مقبره شهيد ثالث، سلطان اويس، کافر گنبد، برج باراجين، ميل خرم‌آباد، يل گنبد، مقبره سنگي حسن‌آباد، مقبره سنگي شاه‌کوه، مقبره رييس المجاهدين، مقبره صدر جهان، مقبره ميرحسينا و مقبره شفايي

-قلعه لمبسر-کاروانسراهاي ميان راهي شاه‌عباسي محمدآباد، هجيب، شاه‌عباسي آوج، آراسنج، خرزان، قاقازان و پيچ بن


 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان قم*

بارگاه مقدس حضرت فاطمه معصومه"س"-بازار قم-باغ گنبد سبز-مدرسه فیضیه-مسجد مقدس جمکران-خانه ملاصدرا-چهل اختران-غار وشنوه-حمام حاج عسگر خان-قلعه خورآباد-

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان کردستان*

مسجد جامع سنندج-بازارسنندج-قران نگل-باغ مردوخ-موزه سنندج-زیارتگاه هاجر خاتون-عمارت احمدزاده-غار کرفتو-دریاچه زریوار-قلعه زیویه-پارک آبیدر سنندج-چهل چشمه-باباگرگر قروه-اورامان تخت-عمارت خسرو آباد-مسجد آویهنگ-دارالاحسان سنندج-آرامگاه پیر شالیار-

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان کرمان*

ارگ بم-آبشار دوساری-مسجد جامع کرمان-باغ موزه فرش-حمام وکیل کرمان-بازارکرمان-بازار مسگرهای کرمان-قلعه راین-آرامگاه شاه نعمت الله ولی-غارطرنگ-مدرسه ابراهیم خان-باغ شازده ماهان-خانقاه شیخ سعید-جای پای دایناسورها-

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان کرمانشاه*

طاق بستان-معبد آناهیتا-مجموعه بیستون- مجسمه هرکول--گودین تپه-تکیه معاون الملک-مسجد عماد الدوله-قلعه یزدگرد-تکیه بیگلر بیگی-دکان داوود-آنو بانی نی-مقبره اویس قرنی-سراب نیلوفر--سراب صحنه-سراب روانسر-سراب قنبر-غارپرو-طاق گرا-گور دخمه های اسحاق وند-غارقوری قلعه-تفرجگاه ریجاب-تالاب مشیدان-بقعه بابایادگار-آبشار دربند-چهارطاقی ساسانی-کوه دالاهو-

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان کهکولیه وبویراحمد*

بقعه بی بی حکیمه"س"-دژسلیمان-آبشار تنگه مهریان-باغ چشمه بلقیس-آبشار گنجه ای یاسوج-نازمکان-شاه قاسم-تنگ سولک-بشار-چرام-تل خسروی-تنگ هنگان-روستای مارین-قلعه رئیسی-کوه دنا-رودخانه وبیشه شاه یهرام

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان گلستان*

آبشارشیرآباد-آشوراده-آرامگاه قابوس بن وشمگیر-النگ دره-تالاب آلا گل-سدوشمگیر-پارک نهارخوران-میل رادکان-آرامگاه مختومقلی فراغی-تالاب گمیشان

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان گیلان*

تالاب انزلی-گردنه حیران-موزه رشت-آرامگاه شیخ زاهدگیلانی-تپه مارلیک-آبشارلونک-آبشارسجیران-قلعه کول-رودسفید رود-چشمه ماستخور-جنگلهای دیلمان وتالش--باغ محتشم-عمارت شهرداری رشت-آرامگاه محمد معین-پل غازیان-ییلاقات ماسال-ییلاقات اسپیلی-ماسوله-مریان-سوباتان-شاندرمن-چابکسر

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان لرستان*

آبشار بیشه- آبشارآب سفید-آبشارنوژیان-امامزاده زید بن علی"ع"-امامزاده جعفر"ع" بروجرد- بقعه شاهزاده احمد"ع"-بقعه شاهزاده محمد"ع"- امامزاده دو خواهران- امامزاده قاسم ازنا"ع"-مقبره بابابزرگ-پنجه علی- قلعه فلک الافلاک-مسجد جامع خرم آباد-مسجد جامع بروجرد-مسجدسلطانی بروجرد-پل کشکان- پل معمولان-پل شاهپوری-پل قلعه حاتم-غارپشتکوه-غارتمندر-غاربزنوید-غار کلماکره-غارمنقوش دوشه-غارمنقوش هومیان-دریاچه گهر-سراب ماهیچال-دره بایور-پارک ودریاچه کیو-دشت سیلاخور-کوه مهراب-رود کشکان-گرداب سنگی بردینه-غارمیرملاس-قلعه زاغه-بقعه حسن گاویار-مقبره شاهوردیخان-پل چالانچولان-قلعه مظفری-تپه چغا-کوچه باغی-مخمل کوه-اشترانکوه-گلدشت-قلعه مندیش-مناره آجری-قلعه باجول-سنگ نوشته خرم آ باد

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان مازندران*

-امامزاده عباس"ع"ساری-امامزاده یحیی"ع"ساری-امامزاده ابراهیم "ع"آمل-امامزاده عبدالله "ع"آمل-بندپی بابل-شورچال گلوگاه-چشمه عمارت بهشهر-آب پری-آلاشت-آبگرم لاریجان-نمک آبرود-خشت پل-پل ورسک-پل محمدحسن خان-موزه کندلوس-کاخ تمیشان-مجموعه فرح آباد-کاخ رامسر-موزه بابل-موزه طبیعی خشکه داران-مسجد جامع ساری-مسجدجامع آمل-غارکمربند-قلعه گردن-قلعه بلده-علم کوه-پارک جنگلی چالدره-آرامگاه سید میرحیدر"ع"آملی-دره سه هزار-جنگلهای مازندران-دریاچه ولشت-دریای خزر

 

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان مرکزی*

امامزاده سید اسحاق"ع" ساوه--امامزاده سید هارون"ع"ساوه-امامزاده سید علی اصغر"ع" ساوه-قلعه آردمین ساوه- پل تاریخی سرخده -بقعه اشمو ئیل نبی"ع"-سایت وتپه تاریخی اوه-موزه وگنبد چهار سوق- بنای قیز قلعه-سد الغدیر ساوه-سراب سنگستان-امامزاده وسراب بالقلو-امامزاده عبدالله"ع"اوجان-کاروانسرا وحسینیه و آب انبار باغ شیخ-امامزاده ابراهیم"ع"اراک-امامزاده عبدالله "ع"کودرز-امامزاده هفتادوتن"ع"-امامزاده محمد"ع"-امامزاده محمد عابد"ع"امامزاده حواخاتون"س"-امامزاده حسین"ع"-یقعه پیر مراد آباد-بقعه شاه قلندر-بقعه شاه غریب-قلعه وکیل-مسجد سیدها-موزه حسن پور اراک-موزه سلطان آباد-سرای مهر وموزه حیات وحش اراک-چشمه سلله-مقبره آقا نورالدین-کوه سفیدخانی-غارعین هو-بنای تاریخی وکاروانسرای هفتاد قلعه-امامزاده احمد"ع" هزاوه-قلعه مستوفی الممالک-مدرسه ومسجد سپهدار-چشمه چپقلی-بازار اراک-حمام وموزه چهارفصل-آب انباربلور-آتشکده خورهه-آتشکده آتشکوه-قلعه جمشیدی محلات-قلعه آقا خان محلاتی-میل میلونه-بند نیم ور-مجتمع آبدرمانی وآبگرم محلات-امامزاده فضل"ع" ویحیی"ع" محلات-امامزاده عبدالله "ع" محلات-سرچشمه محلات-چشمه وزوان--مسجد اعظم چلسبان-مسجد جامع محلات-مجموعه بیت امام خمینی"ره"-امامزاده ابوطالب"ع"-امامزاده اسماعیل"ع" خمین-امامزاده عبدالله خمین"ع"-پارک بوجه خمین-شبستان مسجد جامع خمین-تیمچه توکلی خمین-بازار خمین-امامزاده اهل بن علی"ع"خمین-قلعه دختر-قزل قلعه-قلعه سالارمحتشم-غار آزادخان-روستای هزاوه(زادگاه امیرکبیر)-دفترخانه معتمد الولایه-آبگرم محلات-کاروانسرا وپل شاه عباسی-سراب عمارت-گلستانهای محلات-تکیه زاغرم تفرش-مسجد شش ناوه-امامزاده احمد"ع" کوهین-امامزاده قاسم"ع"تفرش-امامزاده ابوالعلی مهدی"ع" تفرش-امامزاده محمد"ع" تفرش-امامزاده حسین"ع" تفرش-چاه آبفشان تفرش-طراران-غار علی خورنده-آب معدنی چشمه گراو -آرامگاه پروفسور حسابی تفرش- مقبره شاه قلندر انجدان-امامزاده عبدالمطلب"ع" زرندیه-محوطه تاریخی مشکین تپه-کاروانسرای شاه عباسی خشکرود-کاروانسرای ورده-امامزاده احمد ومحمدباقر"ع"-کلیسای مریم مقدس-کبوترخانه صدرآباد-امامزادگان پنج تن وسید منصور"ع" مامونیه-مناره مسجد جامع و یخچال مهدی آباد-آتشکده فردقان-غار قلعه جوق-قلعه بهادری کمیجان-منزل دارابی کمیجان-امامزاده حسین"ع" کمیجان-امامزاده عبدالله"ع"کمیجان-امامزاده عباس "ع" کمیجان-امامزاده یحیی "ع" کمیجان-آب انبار آشتیان-آب انبار گرکان-آسیاب جفتی-منزل استاد قریب-امامزاده عبدالله "ع"آشتیان-امامزاده قاسم آشتیان-امامزاده اسماعیل آشتیان"ع"-امامزاده محسن"ع"آشتیان-امامزاده فاطمه صغری"س" آشتیان-منزل معتمد الایاله-منزل میرزا هدایت الله وزیر دفتر-سد وقلعه علی نقی بیگ-رودخانه قره چای خنداب-تالاب آق گل خنداب-روستاهای تاریخی درمن/آدشته/باغ ده نو-امامزادههای دیز آباد-امامزاده محمد مسعود"ع"-شاهزاده اسماعیل"ع" خنداب-امامزاده سهل بن علی"ع" شازند-سراب عمارت-پل دوآب-سراب عباس آباد-کوه لجور-چشمه دوخواهران-قلعه شهباز-غار کیخسرو-پنجعلی واسکان-باغک شازند-دره سماخلی شازند-کاروانسرا وپل دو دهک دلیجان-مسجد بزرگ النبی دلیجان-امامزاده سلیمان"ع" دلیجان-قلعه وغار کهک دلیجان- امامزاده یحیی"ع"نراق-امامزاده بی بی زبیده خاتون"س"مسجد جامع نراق-غار نخجیر-دره زیبای جاسب

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان هرمزگان*

حمام خان بستک-کاروانسرای بستک-عمارت کلاه فرنگی-آبگرم گنو-سدتاریخی-جنگلهای حرا-قلعه لشتان-شهرسیبه-تپه مارو-معبد هندوها-محله باستانی سورو--حمام گله داری-موزه آب-قلعه پرتغالیها-

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان همدان*

آبشار وکتیبه گنج نامه-آرامگاه ابن سینا-آرامگاه باباطاهر عریان-غارعلیصدر-کوه الوند-مجسمه شیرسنگی-گنبد علویان-موزه تاریخ طبیعی همدان-تپه باستانی هگمتانه-سد اکباتان-تالاب پیر سلیمان-گنبد حیقوق نبی"ع"-مقبره باباپیره-برج قربان-مارچهل دم رزن-مقبره استرومردخای-ستون سلوکی نهاوند-مسجد جامع همدان-آتشکده توشیجان-امامزاده یحیی"ع"-آرامگاه میررضی الدین تویسرکان-صنایع سفال لاله جین-

 

*اماکن دیدنی ومذهبی وجاذبه های گردشگری استان یزد*

مسجد جامع یزد-مسجد میرچخماق-مسجد فهرج-باغ دولت آباد-نارین قلعه میبد-یخچال میبد-مقبره سید رکن الدین"ع"-خانه سالار میبد-آسیاب دوسنگی میبد-مقبره سید شمس الدین"ع"-پیرسبز چک چک-آب انبار شش بادگیر-باغ گلشن طبس-برج کبوترخانه میبد-زندان اسکندر-آسیاب آبی اشکذر-سرو کهن ابرکو-مسجدشاه ولی-رباط ساغند-آتشکده یزدان-قلعه مروست-میدان وحمام خان-دخمه زرتشتیان-خانه لاریها-

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم مرداد 1389ساعت 23:26  توسط سام   | 

پایتختهای ایران در طول ادوار مختلف

 

 

قبل از اسلام

* ماد :هگمتانه(همدان)

* هخامنشیان :شوش/پاسارگاد/تخت جمشید

*اشکانیان :صد دروازه(دامغان)/اشک آباد/تیسفون

*ساسانیان :تیسفون/بیشابور/کازرون

.....................................................

بعدازاسلام

*طاهریان :بخارا/مرو/نیشایور

*صفاریان :زرنج

*سامانین :بخارا

*علویان: طبرستان

*آل زیار :اصفهان

*آل بویه :همدان/ری/شیراز

*غزتویان :غزنین

*سلجوقیان :نیشایور/اصفهان

*خوارزمشاهیان :سمرقند/گرگانج

*ایلخانیان :مراغه/تبریز

*تیموریان :سمرقند/هرات

*صفاریان :ساری/اصفهان/قزوین/تبریز/اردبیل

*افشاریان :مشهد

*زندیه :شیراز/کرمان

*قاجاریه :ساری/تهران

*پهلوی :تهران

*جمهوری اسلامی :تهران

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم مرداد 1389ساعت 23:5  توسط سام   | 

تصاویر برندگان اسکار 2010

 

فیلم مهلکه که داستان آن درباره جنگ عراق است، با به دست آوردن 6 جایزه از جمله بهترین فیلم موفق ترین فیلم هشتاد و دومین مراسم اعطای جوایز اسکار بود و کاترین بیگلو، سازنده این فیلم به عنوان نخستین زنی که اسکار بهترین کارگردانی را به دست آورد، نام خود را در تاریخ اعطای این جوایز ثبت کرد.

به گزارش «فرارو»، فیلم‌های آواتار و مهلکه هر کدام با نامزد شدن در 9 بخش، بالاترین شانس را برای کسب جوایز اسکار 2010 داشتند که سهم مهلکه تاکنون 6 جایزه و اواتار فقط 3 جایزه بود.

استیو مارتین (برای سومین بار) و آلک بالدوین (برای نخستین بار) بازیگران سینمای آمریکا امسال اجرای مراسم را که در سالن کداک در هالیوود برگزار شد، بر عهده داشتند.

در بخشی از این مراسم پس از معرفی برنده برخی از جوایز، با نمایش عکسهایی از درگذشتگان سال گذشته همچون کارل مالدن، مایکل جکسون و دیوید کارادین و اجرای ترانه‌ای از بیتل‌ها به خوانندگی و نوازندگی جیمز تیلور، از آنها یاد شد.

از سال ۱۹۴۴ این نخستین بار است که در رشته بهترین فیلم، ده نامزد - و نه پنج نامزد- معرفی می‌شوند. تصمیمی که انتقادهایی را هم به همراه داشته است. جورج کلونی بازیگر و کارگردان آمریکایی در این باره پیش از آغاز مراسم گفت که این کار شاید برای جذاب کردن مراسم جالب باشد اما برای صنعت فیلمسازی خوب نخواهد بود.


 

اگر قادر به دیدن عکسها نمی باشید , برای دیدن عکسها Show images را بزنید.

بازیگر نقش اصلی زن
شادینه / shadine.ir
مایکل شین، پیتر سارسگارد، فارست ویتاکر، استنلی توچی و اپرا وینفری نیز برای تمجید از نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی زن به روی صحنه رفتند. شان پن برای اعلام نام برنده این بخش به روی صحنه رفت و ساندرا بولاک بازیگر فیلم نقطه کور را به عنوان برنده بهترین بازیگر نقش اصلی زن اعلام کرد. بولاک هنگام دریافت جایزه اش از گابوری سیدیبی، هلن میرن، مریل استریپ و کاری مالگیان، نامزدهای دیگر این بخش تجلیل کرد. این نخستین نامزدی بولاک برای اسکار بود. جالب اینکه شب گذشته ساندرا بولاک برنده جایزه تمشک طلایی (رزی) برای بدترین بازیگری معرفی شده بود.
 

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
 

شادینه / shadine.ir
 

نخستین اسکار این دوره را که بهترین بازیگر نقش مکمل مرد بود، پنه لوپه کروز، برنده دوره پیش بهترین بازیگر نقش مکمل زن به کریستوفر والتس (حرامزاده های بی شرف) داد.
 

بهترین انیمیشن
شادینه / shadine.ir
 

جایزه بهترین انیمیشن را پیتر داکتر، کارگردان بالا (up) دریافت کرد. بالا برای بهترین فیلم هم نامزد شده که برای نخستین بار در تاریخ آکادمی است که فیلمی در هر دو بخش نامزد می شود.
 

 

جایزه بهترین ترانه
شادینه / shadine.ir
 

رایان بینگام و تی بون برنت جایزه بهترین ترانه را برای فیلم دل دیوانه گرفتند.
  

بهترین انیمیشن کوتاه
 

شادینه / shadine.ir
 

اسکار بهترین انیمیشن کوتاه را لوگوراما (محصول فرانسه) به کارگردانی نیکلا شامرکین برنده شد.


بهترین فیلم کوتاه
شادینه / shadine.ir
جایزه بهترین فیلم کوتاه را مستاجران جدید برد.


بهترین گریم
شادینه / shadine.ir
بن استیلر با گریمی شبیه به شخصیت های فیلم اواتار به روی صحنه آمد و برنده جایزه بهترین گریم را اعلام کرد. جایزه این بخش به فیلم پیشتازان فضا رسید.


بهترین فیلمنامه اقتباسی
شادینه / shadine.ir
جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را جیک جیلنهال و ریچل مک آدامز به جفری فلچر فیلمنامه نویس پرشس اعطا کردند. از راجر کورمن (کارگردان) و لورن باکال (بازیگر) که چند ماه پیش به آنها اسکار افتخاری اعطا شده بود، بار دیگر تقدیر شد.

نقش مکمل زن
شادینه / shadine.ir

رابین ویلیامز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به مو نیک بازیگر فیلم پرشس داد. او هنگام دریافت جایزه اش از اعضای آکادمی تشکر کرد که "اجرا" برای شان مهم بوده و "سیاستی" در انتخاب شان نبوده است.

بهترین طراحی لباس
شادینه / shadine.ir
سندی پل، که پیشتر دو بار برای فیلمهای شکسپیر عاشق و هوانورد برنده اسکار بهترین طراحی لباس شده بود، بار دیگر و این بار برای طراحی لباس فیلم ویکتوریای جوان جایره این بخش را یه دست آورد.

بهترین صداگذاری و ترکیب صدا
شادینه / shadine.ir
پل جی ان اتوسون هر دو جایزه بهترین صداگذاری و ترکیب صدا را برای فیلم مهلکه به دست آورد.

بهترین جلوه های ویژه
شادینه / shadine.ir
جایزه بهترین جلوه های ویژه همانطور که انتظار می رفت به اواتار تعلق گرفت.

بهترین فیلم مستند
شادینه / shadine.ir
جایزه بهترین فیلم مستند به فیلم پناهگاه ساحلی که درباره کشتن دلفین ها در ژاپن است تعلق گرفت.


بهترین تدوین
شادینه / shadine.ir
مهلکه چهارمین جایزه اش را در این مراسم برای تدوین فیلم به دست آورد.

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد
شادینه / shadine.ir
میشل فایفر، جولین مور، ورا فارمیگا، تیم رابینز و کالین فرل بر روی صحنه رفتند و هر کدام درباره یکی از نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد که باهم سابقه همکاری داشتند، جملاتی گفتند. کیت وینسلت، جف بریجز بازیگر فیلم دل دیوانه را به عنوان برنده این بخش اعلام کرد. جورج کلونی، مورگان فریمن، کالین فرث و جرمی رنر رقبای بریجز در این بخش بودند. جف بریجز چهار بار پیش از این نامزد اسکار بود، ولی هیچگاه نتوانسته این جایزه را به دست آورد.بهترین کارگردان و بهترین فیلم
شادینه / shadine.ir
باربارا استرایسند برای معرفی بهترین کارگردان سال به روی صحنه رفت و نام کاترین بیگلو، سازنده مهلکه را به عنوان برنده این بخش اعلام کرد. این نخستین بار است که در تاریخ آکادمی یک زن برنده اسکار بهترین کارگردانی می شود.

با اعلام نام مهلکه به عنوان بهترین فیلم توسط تام هنکس، هشتاد و دومین مراسم اعطای جوایز پایان یافت. کاترین بیگلو، کارگردان مهلکه، چهارمین زنی است که نامزد اسکار بهترین کارگردانی شده است
.


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند 1388ساعت 18:55  توسط سام   | 

استانها وشهرستانها

كشور ايران داراي 30 استان به شهر ذيل مي باشد:

نام استان/وسعت(کیلومترمربع) مركز  شهرستان هاي تابعه
آذربايجان شرقي-۴۵٬۴۹۱ تبريز بناب-اهر-جلفا-سراب-مرند-مراغه-ميانه-بستان آباد-کلیبر-شبستر-عجب شیر-ملکان-وزرقان-هریس-چاراویماق-اسکو-آذرشهر
آذربايجان غربي-43660 اروميه -مهاباد-بوكان-پيرانشهر-سردشت-مياندوآب-خوی-نقده-ماكو-سلماس-تکاب-چالدران-اشنویه-شاهین دژ-
اردبيل-۱۷۹۵۳ اردبيل خلخال-مشكين شهر-گرمي-بیله سوار-پارس آباد مغان-نمین-نیر-سرعین-کوثر
اصفهان-۱۰۵۹۳۷ اصفهان گلپايگان-كاشان-نائين-خوانسار-نجف اباد-شهرضا-سمیرم-فریدن-درچه-شاهین شهر-اردستان-نطنز-بادرود-خوروبیابانک-داران-تیران وکرون-مبارکه-فلاورجان-خمینی شهر-چادگان-برخوار ومیمه-دهاقان-فریدونشهر-لنجان
ايلام-۱۹۰۸۶ ايلام دهلران-مهران-دره شهر-آبدانان-شیروان وچرداول-ایوانغرب-ملکشاهی
بوشهر-۲۷۶۵۳ بوشهر ديلم-گناوه-دير-تنگستان-كنگان-جم-خورموج-دشتی-دشتستان
تهران-۱۸۸۱۴ تهران ري-كرج-ورامين-شميرانات-دماوند-ساوجبلاغ-رباط کریم-شهریار-اسلامشهر
چهارمحال بختياري-۱۶۵۳۳ شهركرد بروجن-فارسان-لردگان-اردل
خراسان شمالي-۲۸۴۳۴ بجنورد آشخانه-اسفراین-شیروان-مانه وسملقان-فاروج-جاجرم-گرمه
خراسان رضوي-۱۱۸۸۵۴ مشهد سبزوار-نيشابور-فريمان-قوچان-تایباد-کاشمر-کلات نادری-خواف-دره گز-سرخس-رشتخوار-خلیل آباد-تربت جام-تربت حیدریه-طرقبه وشاندیز-چناران-بردسکن-جوین-گناباد-مه ولات-بجستان
خراسان جنوبي-۹۵۳۸۵ بيرجند فردوس-قائنات-درمیان-نهبندان-سربیشه-بشرویه-سرایان
خوزستان-۶۴۲۳۶ اهواز آبادان-خرمشهر-دزفول-انديمشك-شوش-ماهشهر-بهبهان-مسجدسلیمان-رامهرمز-ایذه-باغملک-لالی-آغاجاری-سوسنگرد-بستان
زنجان-۲۲۱۶۴ زنجان ابهر-طارم-خدابنده-ماه نشان-ایجرود-خرمدره
سمنان-۹۷۴۹۱ سمنان دامغان-سمنان-شاهرود-گرمسار
سيستان و بلوچستان-۱۸۷۵۰۲ زاهدان ايرانشهر-چابهار-زابل-سراوان-خاش-سرباز-
فارس-۱۳۳۰۰۰ شيراز آباده-جهرم-كازرون-لار-نيريز-استهبان-لامرد-فسا-داراب-فیروز آباد-نورآبادممسنی-قیر وکارزین-کازرون-
قزوين-۱۵۸۲۰ قزوين بوئين زهرا-تاكستان-آبیک-البرز
قم-۱۴۶۳۱ قم قم-نوفل لوشاتو-خلجستان
كردستان-۲۸۲۰۳ سنندج بانه-مريوان-سقز-بيجار-قروه-کامیاران-دیواندره
كرمان-۱۷۵۰۶۹ كرمان بافت-جيرفت-رفسنجان-سيرجان-شهربابک-بم-راور-ماهان-بردسیر-جیرفت-زرند-عنبرآباد-فهرج-کهنوج-قلعه گنج-کوهبنان-منوجان-
كرمانشاه-۲۴۹۹۸ كرمانشاه اسلام آباد-گيلان غرب-قصر شيرين-سنقر-سرپل ذهاب-صحنه-کنگاور-پاوه-جوانرود-روانسر-ثلاث باباخانی
كهكيلويه و بوير احمد-۱۶۲۴۹ ياسوج باشت-دهدشت-گچساران-دنا
گيلان-۱۴۷۱۱ رشت آستارا-لاهیجان-رودبار-آستانه-لنگرود-فومن-طالش-رودبار-رودسر
گلسان-۲۰۴۳۷ گرگان بندرتركمن-گنبد كاووس-گالیکش-مینودشت
لرستان-۲۸۲۹۴ خرم آباد بروجرد-اليگودرز-دورود-ازنا-پلدختر-معمولان-دلفان-کوهدشت
مازندران-۲۳۷۵۶ ساري رامسر-آمل -بابل-نوشهر-بابلسر-کردکوی-قائمشهر-بهشهر-نور-محمودآباد
مركزي-۲۹۵۳۰ اراك خمين-محلات-تفرش-آشتيان-دلیجان-کمیجان
هرمزگان-۶۸۴۷۵ بندرعباس بندرلنگه-ميناب-قشم-جاسك
همدان-۱۹۹۹۸ همدان اسدآباد-تويسركان-ملاير-نهاوند-رزن-بهار-کبودرآهنگ
يزد-۷۲۱۵۶ يزد ميبد-اردكان-بافق-تفت-ابركوه-طبس
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی 1388ساعت 5:42  توسط سام   | 

بلندترینهای دنیا

1)  مرتفع ترین پایتخت جهان شهر لاپاز، در بولیوی است. این شهر 12 هزار پا از سطح دریا ارتفاع دارد.


 

۲ ) بلندترین صدای جهان


بلندترین صدای جهان صدای گردش زمین به دور خودش می باشد و آنقدر شدید است که اگر ما بشنویم فورآ خواهیم مرد .غلام علایی تازه قشلاق -اردبیل -۳ ) زیبا ترین و بلند ترین ساختمانها


ساختمان های شهر نیویورک در کشور آمریکا، بزرگ ترین و بهترین ساختمان های جهان معرفی شدند.۴ ) بلندترین کوه های جهان
عموما فکر می شود که بلندترین کوه های جهان در تبت قرار دارد .ولی اگر خاطرات مسافران به قطب جنوب برسی شود , آنان از کوه هایی صحبت کرده اند که بسیار بلندتر از اورست است . محمود چراغچی -چوبین در -قزوین۵ ) بلندترین بادگیر


بلندترین بادگیر در ایران در شهرستان ابرکوه در استان یزد قرار دارد.این باد گیر زیبا به صورت یک بادگیر بزرگ در پایین ویک بادگیرکوچکتر برروی آن می باشد.این بادگیر در خانه آقازاده قرار داردو
مربوط به عصرقاجار می باشد۶ ) بلندترین جراثقال سیار


جراثقال 810 تنی مارک " روزن کرانزک 10001 " بلندترین جراثقال سیار در جهان است. قدرت بالابری ( حداکثر وزن بار ) آن 984 تن و طول بازوی متحرک آن 202 متر است.۷ ) بلندترین طناب


برای مسابقات طناب کشی که در جشنواره سالانه ناهاسیتی ( در اوکیناوای ژاپن ) در اکتبر 1995 برگزار شد، طنابی به طول 172 متر و قطر 1/54 متر از الیاف گیاه برنج تهیه گردید. وزن این طناب عظیم الجثه 26/73 تن بود.۸ ) بلندترین مجتمع آپارتمانی


ساختمان 100 طبقه موسوم به جان هنکاک سنتر در شهر شیکاگو، با 343/5 متر ارتفاع ، بلندترین مجتمع آپارتمانی در جهان به شمار می رود.۹ ) بلندترین ساختمان بانک


ساختمان 72 طبقه فرست بنک تاور (First Bank Tower) بانک مونترال در شهر تورنتو در کانادا با 284/98 متر ارتفاع ، بلندترین ساختمان بانک در جهان است
.


۱۰ ) بلندترین شمع


بلندترین شمع جهان در نمایشگاه استکهلم در سال 1897 به نمایش گذاشته شد که ارتفاعش 24/38 متر و قطرش 2/59 متر بود


  + نوشته شده در  شنبه دوازدهم دی 1388ساعت 1:28  توسط سام   | 

  عشاق تاریخی

  دانستنیهای گوناگون(عشاق تاریخی)

  اوتللوودزدمونا(عشاق درامویلیام شکسپیر)

  امیر ارسلان وفرخ لقا(عشاق قدیمی افسانه های فولکلوریک ایران)

  بهرام وگل اندام(عشاق قدیمی افسانه های فولکلوریک ایران)

  بیژن ومنیژه   (عشاق شاهنامه فردوسی)

  پل ورژینی (عشاق رمان تاریخی برناردن دوسن)

  خسرو وشیرین(از نظامی گنجوی)

  رومئو وژولیت( عشاق درام شکسپیر)

  رابعه وبکتاش( از افسانه های اعراب)

  زال ورودابه (از شاهنامه فردوسی)

  زهره ومنوچهر(از دیوان ایرج میرزا)

  سلامان وابسال (از جامی)

  سلیمان وملکه صبا (از افسانه های تورات)

  سامسون ودلیله (از افسانه های تورات)

  شیرین وخسرو(از امیر خسرو دهلوی)

  فرهاد وشیرین(از وحشی بافقی)

  کلئوپاترا وزولیوس سزار وانتوان(داستان عشق کلیوپاترا ملکه مصر به دو سردار وقیصر روم)

  لیلی ومجنون (اصلش عربی بوده ولی در اشعار شعرای فارسی منجمله نظامی نظامی وجامی و مکتبی شیرازی نیز بوده است )

  مادام پمپا دور و  لویی  16 پادشاه فرانسه

  ماری انتوانت  (زوجه لویی 16) و کاردینال روهان

  ناپلئون وژوزفین( از  عشاق فرانسوی)

  نور جهان (ایرانی )جهانگیر( هندی)

  وامق وعذرا (در داستانی از عنصری)

  ویس ورامین (از فخرالدین اسد گرگانی )

  همای وهمایون (از خواجوی کرمانی)

  یوسف وزلیخا ( از جامی و اذر بیگدلی )

   


  + نوشته شده در  شنبه دوازدهم دی 1388ساعت 1:25  توسط سام   | 

  آنفلونزاي خوكي (اچ ۱ ان ۱ ): نوع آ

  آنفلونزاي خوكي (اچ ۱ ان ۱ ):

  جزء بیماریهای تنفسی است و عامل آن ویروس آنفلونزای نوع آ است .این ویروس به طور طبیعی انسان را آلوده نمیکند اما مواردی از انتشار این بیماری از انسان به انسان مشاهده شده است(این ویروس باعث شیوع آنفلونزا بین خوکها بود).قدرت شيوع اين ويروس ۳ برابر ويروس آنفلو نزاي معمولي است و در فصل سرد سال شيوع بيشتري پيدا ميكند.سيستم تنفس فوقاني را درگير ميكند و در ۱ تا ۲ درصد موارد منجر به فوت بيماران مي شود كه بيشتر از گروه سني خاص(كودكان زير ۵ سال- افراد مسن بالاي ۶۵ سال )  و زنان باردار و افرادي كه داراي بيماري مزمن ريوي -قلبي  و كساني كه سيستم ايمني آنها تضعيف شده (شيمي درماني ميشوند- افراد يكه مبتلا به ايدز هستند)مي باشد.

  نوعی که باعث ابتلای انسانها شده گونه جدیدی از ویروس آنفلونزای خوکی است بنام اچ ۱ ان ۱ در مکزیک.و درحال حاضر همه گیری جهانی شده است و این نوع در واقع ترکیبی از ویروسهای آنفلونزای خوکی وانسانی و پرندگان است) در تمام کشورها دیده میشود.و ممکن است جان میلیونها انسان را تهدید کند و افراد مسن و کسانیکه سیستم ایمنی آنها ضعیف شده باشد و کارکنان کادر درمانی بیشتر در معرض این بیماری هستند و البته کسانی که به کشورهایی سفر میکنند که بنا به دلایلی امکان تماس بخاطر حضور جمع زیادی از مردم در یک مکان (اماکن زیارتی-توریستی)وجود دارد بیشتر است.

  انتقال : از راه سرفه-عطسه - دست دادن با فرد آلوده -روبوسی کردن-دست زدن به مکان های آلوده(نرده راه پله ها  - اماکن زیارتی-دستگیره دربها حتی درب تاکسی ها و...)

  بهترین راه پیشگیری :شستن مرتب دستها با آب وصابون (البته از الكل و بتادين قهوه اي هم ميتوان بهره برد و براحتي ويروس را از بين ميبرند يا از محلول هاي آماده  و ضد عفوني كننده دست مثل دكوسپت كه ميتوانيد از شركت هاي دارويي تهيه نماييد .لازم به ذكر است كه شستن دست با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانيه كفايت ميكند  بنحوي كه  تمام قسمت ها را خوب بشوريم و بهتر است ناخن ها كوتاه شود تا بتوان زير ناخن را بخوبي بشوريم)  و دوری از اجتماعات پر ازدحام و عدم روبوسی با زایرین اماکن زیارتی ( فاصله یک متر و نيم را حفظ کنید).محلولهای ضد عفونی هم خوب است.بهتر است از ماسك هاي ان ۹۵ براي پيشگيري تنفسي استفاده شود .اگر دچار گلو درد-تب سرفه- سر درد-احساس کوفتگی و خستگی-آبریزش بینی-شده اید یا حتی دو علامت از موارد یاد شده را دارید به پزشک مراجعه کنید و یا ممکن است دچار اسهال واستفراغ همراه با دو علامت از موارد یاد شده شوید باز هم جدی بگیرید .

  اولین کار شما پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران است(۷ روز استراحت در منزل) .پس هنگام سرفه و عطسه از دستمال کاغذی استفاده کنید و سپس آنرا دور از دسترس دیگران بسوزانید.دستهایتان را مرتب بشویید.فاصله خود را با افراد خانواده حفظ کنید بخصوص اگر کودکان یا افراد سالمند در منزل باشند .در اطاق مخصوص خود را ايزوله كنيد و اطاق شما بايد سيستم تهويه مناسب داشته باشد(طوري كه ديگران را آلوده نكند)  اگر حمام مشترك باشد بهتر است با كلر يا با وايتكس ( رقيق در حد ۱ تا ۶ در صد ) ضد عفوني شود.بهترين كار استفاده از ماسك هاي ان ۹۵ است كه داراي فيلتر خاصي مي باشد .هرگز نترسید در حال حاضر موارد فوت ناشی از آن خیلی کاهش یافته است.

  درمان : نياز به درمان خاصي ندارد و بايد به مدت ۷ روز در منزل استراحت نمود . مگر اينكه فرد دچار :

  ۱-اشكال در تنفس (تند تند نفس بكشد-سريع و غير عادي) كه باعث تغيير رنگ لب مي شود و آبي مي شود (سيانوز )

  ۲-بي اشتهايي

  ۳-بيقراري شديد

  ۳-تهوع و استفراغ مقاوم

  ۴-كاهش هوشياري و حتي تشنج

  ۵-تب بالا

  ۶-سرفه هاي مقاوم

  ۷- احساس درد و فشار در قفسه صدري و شكم

  ۸- اسهال همراه با يكي از علايم بالا

  در اين صورت حتما" به مراكز درماني مراجعه شود و نياز به درمان هاي دارويي دارد و ممكن است نياز به بستري در اطاق ايزوله پيدا كند.

  دوره آشكار شدن بيماري پس از ابتلا(دوره كمون يا نهفتگي ): ۱ تا ۷ روز است و بستگي به سيستم دفاعي بدن دارد.

  سئوال ميشود كه آيا استخر ها ميتواند باعث انتقال بيماري شود ؟اگر كلر زني به حد ۱ تا ۳ پي پي ام انجام شود خير. ولي اگر فرد آلوده وارد استخر شود و در تماس نزديك با شما قرار گيرد قطعا" انتقال ويروس انجام مي شود و شما آلوده به ويروس از استخر خارج مي شويد.

  اين ويروس پس از خارج شدن از بدن قادر است ۲-۸ ساعت در هواي آزاد يا روي اشياء زنده بماند.

  درمان دارويي:داروي اسلتا- مي- وير و زانا مي وير  كه داراي اشكال قرص-شربت- اسپري است  و شدت و دوره بيماري را كوتاه ميكند و تا حدودي امكان انتقال را كاهش ميدهد.

   

  + نوشته شده در  جمعه چهارم دی 1388ساعت 1:43  توسط سام   | 

  شب یلدا

  شب چله (یلدا)

  شب زايش خورشيد و آغاز سال نو ميترايی

  رضا مرادی غیاث آبادی

  دیر زمانی است كه مردمان ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر، در آغاز فصل زمستان مراسمی را برپا می‌دارند كه در میان اقوام گوناگون، نام‌ها و انگیزه‌های متفاوتی دارد. در ایران و سرزمین‌های هم‌فرهنگ مجاور، از شب آغاز زمستان با نام «شب چله» یا «شب یلدا» نام می‌برند كه همزمان با شب انقلاب زمستانی است. به دلیل دقت گاهشماری ایرانی و انطباق كامل آن با تقویم طبیعی، همواره و در همه سال‌ها، انقلاب زمستانی برابر با شامگاه سی‌ام آذرماه و بامداد یكم دی‌ماه است. هر چند امروزه برخی به اشتباه بر این گمانند كه مراسم شب چله برای رفع نحوست بلندترین شب سال برگزار می‌شود؛ اما می‌دانیم كه در باورهای كهن ایرانی هیچ روز و شبی، نحس و بد یوم شناخته نمی‌شده است. جشن شب چله، همچون بسیاری از آیین‌های ایرانی، ریشه در رویدادی كیهانی دارد.

  خورشید در حركت سالانه خود، در آخر پاییز به پایین‌ترین نقطه افق جنوب شرقی می‌رسد كه موجب كوتاه شدن طول روز و افزایش زمان تاریكی شب می‌شود. اما از آغاز زمستان یا انقلاب زمستانی، خورشید دگرباره بسوی شمال شرقی باز می‌گردد كه نتیجه آن افزایش روشنایی روز و كاهش شب است. به عبارت دیگر، در شش‌ماهه آغاز تابستان تا آغاز زمستان، در هر شبانروز خورشید اندكی پایین‌تر از محل پیشین خود در افق طلوع می‌كند تا در نهایت در آغاز زمستان به پایین‌ترین حد جنوبی خود با فاصله 5/23 درجه از شرق یا نقطه اعتدالین برسد. از این روز به بعد، مسیر جابجایی‌های طلوع خورشید معكوس شده و مجدداً بسوی بالا و نقطه انقلاب تابستانی باز می‌‌گردد. آغاز بازگردیدن خورشید بسوی شمال‌شرقی و افزایش طول روز، در اندیشه و باورهای مردم باستان به عنوان زمان زایش یا تولد دیگرباره خورشید دانسته می‌شد و آنرا گرامی و فرخنده می‌داشتند. 

  در گذشته، آیین‌هایی در این هنگام برگزار می‌شده است كه یكی از آنها جشنی شبانه و بیداری تا بامداد و تماشای طلوع خورشید تازه متولد شده، بوده است. جشنی كه از لازمه‌های آن، حضور كهنسالان و بزرگان خانواده، به نماد كهنسالی خورشید در پایان پاییز بوده است، و همچنین خوراكی‌های فراوان برای بیداری درازمدت كه همچون انار و هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ خورشید باشند.

  بسیاری از ادیان نیز به شب چله مفهومی دینی دادند. در آیین میترا (و بعدها با نام كیش مهر)، نخستین روز زمستان به نام «خوره روز» (خورشید روز)، روز تولد مهر و نخستین روز سال نو بشمار می‌آمده است و امروزه كاركرد خود را در تقویم میلادی كه ادامه گاهشماری میترایی است و حدود چهارصد سال پس از مبدأ میلادی به وجود آمده؛ ادامه می‌دهد. فرقه‌های گوناگون عیسوی، با تفاوت‌هایی، زادروز مسیح را در یكی از روزهای نزدیك به انقلاب زمستانی می‌دانند و همچنین جشن سال نو و كریسمس را همچون تقویم كهن سیستانی در همین هنگام برگزار می‌كنند. به روایت بیرونی، مبدأ سالشماری تقویم كهن سیستانی از آغاز زمستان بوده و جالب اینكه نام نخستین ماه سال آنان نیز «كریست» بوده است. منسوب داشتن میلاد به میلاد مسیح، به قرون متأخرتر باز می‌گردد و پیش از آن، آنگونه كه ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه نقل كرده است، منظور از میلاد، میلاد مهر یا خورشید است. نامگذاری نخستین ماه زمستان و سال نو با نام «دی» به معنای دادار/خداوند از همان باورهای میترایی سرچشمه می‌گیرد.

  نخستین روز زمستان در نزد خرمدینانی كه پیرو مزدك، قهرمان بزرگ ملی ایران بوده‌اند (كه هنوز هم حامیان سرمایه‌داری لجام گسیخته اندیشه‌های عدالت‌جویانه او را سد راه منافع طبقاتی خود می‌دانند) سخت گرامی و بزرگ دانسته می‌شد و از آن با نام «خرم روز» یاد می‌كرده و آیین‌هایی ویژه داشته‌اند. این مراسم و نیز سالشماری آغاز زمستانی هنوز در میان برخی اقوام دیده می‌شود كه نمونه آن تقویم محلی پامیر و بدخشان (در شمال افغانستان و جنوب تاجیكستان) است. همچنین در تقویم كهن ارمنیان نیز از نخستین ماه سال نو با نام «ناواسارد» یاد شده است كه با واژه اوستایی «نوسرذه» به معنای «سال نو» در پیوند است.

  هر چند برگزاری مراسم شب چله و میلاد خورشید در سنت دینی زرتشتیان پذیرفته نشده است؛ اما خوشبختانه اخیراً آنان نیز می‌كوشند تا این مراسم را همچون دیگر ایرانیان برگزار كنند. البته در تقویم نوظهوری كه برخی زرتشتیان از آن استفاده می‌كتتد و دارای سابقه تاریخی در ایران نیست، زمان شب چله با 24 آذرماه مصادف می‌شود كه نه با تقویم طبیعی انطباق دارد و نه با گاهشماری دقیق ایرانی و نه با گفتار ابوریحان بیرونی كه از شب چله با نام «عید نود روز» یاد می‌كند. از آنرو كه فاصله شب چله با نوروز، نود روز است.

  امروزه می‌توان تولد خورشید را آنگونه كه پیشینیان ما به نظاره می‌نشسته‌اند، تماشا كرد: در دوران باستان بناهایی برای سنجش رسیدن خورشید به مواضع سالانه و استخراج تقویم ساخته می‌شده كه یكی از مهمترین آنها چارتاقی نیاسر كاشان است كه فعلاً تنها بنای سالم باقی‌مانده در این زمینه در ایران است. پژوهش‌های نگارنده كه در سال 1380 منتشر شد (نظام گاهشماری در چارتاقی‌های ایران)، نشان می‌دهد كه این بنا بگونه‌ای طراحی و ساخته شده است كه می‌توان زمان رسیدن خورشید به برخی از مواضع سالانه و نیز نقطه انقلاب زمستانی و آغاز سال نو میترایی را با دقت تماشا و تشخیص داد. چارتاقی نیاسر بنایی است كه تولد خورشید بگونه‌ای ملموس و قابل تماشا در آن دیده می‌شود. این ویژگی را چارتاقی «بازه هور» در راه نیشابور به تربت حیدریه و در نزدیكی روستای رباط سفید، نیز دارا است كه البته فعلاً دیواری نوساخته و الحاقی مانع از دیدار پرتوهای خورشید می‌شود.

  هر ساله مراسم دیدار طلوع و تولد خورشید و بررسی نظریه نگارنده در چارتاقی‌های ایران و از جمله چارتاقی‌های نیاسر، نویس و بتخانهٔ آتشکوه، با حضور دوستداران باستان‌ستاره‌شناسی ایرانی و دیگر علاقه‌مندان در محل چارتاقی‌ها برگزار می‌‌شود.

   

   

   

  صبح صادق ندمد، تا شب يلدا نرود
  سعدي                                           

  دي ماه، در ايران کهن، چهار جشن را در بر داشت : نخستين روز ماه دي - که موضوع اين جستار است - و روزهاي هشتم، پانزدهم و بيست وسوم، سه روزي که نام ماه و نام روز يکي بود. 

  امروز، از اين چهار جشن تنها شب نخستين روز دي ماه، يا شب يلدا، را جشن مي گيرند.  يعني آخرين شب پائيز، نخستين شب زمستان، پايان قوس، آغاز جدي و درازترين شب سال. 

  واژه يلدا سرياني و به معني ولادت است. ولادت خورشيد ( مهر، ميترا ) و روميان آن را ناتاليس انويکتوس يعني روز تولد ( مهر ) شکست ناپذير نامند. 

    بنابر باور پيشينيان، در پايان اين شب دراز، که اهريمني و نامبارکش مي دانستند ( و مي دانند )، تاريکي شکست مي خورد، روشنايي پيروز و خورشيد زاده مي شود و روزها رو به بلندي مي نهد، و : « ... نام اين روز ميلاد اکبر است، مقصود از آن انقلاب شتوي است. گويند در اين روز نور از حد نقصان به حد زيادت خارج مي شود، و آدميان نشو و نما آغاز مي کنند و "پري" ها به ذبول و فنا روي مي آورند. »

  زايش خورشيد و آغاز دي را، آيين ها و فرهنگ هاي بسياري از سرزمين هاي کهن آغاز سال قرار دادند، به شگون روزي که خورشيد از چنگ شب هاي اهريمني نجات مي يافت و روزي مقدس براي مهر پرستان بود. 

  در سدهً چهارم ميلادي بر اثر اشتباهي که در محاسبهً کبيسه ها رخ داد روز 25 دسامبر را (به جاي روز 21 دسامبر) روز تولد ميترا دانسته و تولد عيسي مسيح را نيز در اين آغاز سال قرار دادند. اشارهً سنايي نيز به اين تقارن است :

   به صاحب دولتي پيوند، اگر نامي همي جويي        که از پيوند با عيسي چنان معروف شد يلدا

  بنا بر اين نويل اروپايي (سالروز تولد مسيح) همان شب يلدا است، و نويل واقعي، يعني انقلاب شتوي در سي آذر برابر با بيست و يکم دسامبر است.

  از مقاله ها و پژوهشهاي فراواني که دربارهً يلدا شده، در لغت نامه دهخدا، چکيده اي از برهان قاطع، انندراج، حواشي علامه قزويني بر آثار الباقيه شرح پور داود بر يشت ها، فرهنگ فارسي دکتر معين و يادداشت هاي مرحوم دهخدا آورده، که نقل آن بي مناسبت نخواهد بود :  

  يلدا لغت سرياني است به معني ميلاد عربي، و چون شب يلدا را با ميلاد مسيح تطبيق مي کرده اند، از اين رو، بدين نام ناميده اند. بايد توجه داشت که جشن ميلاد مسيح که در 25 دسامبر تثبيت شده، طبق تحقيق، در اصل جشن ظهور ميترا بوده که مسيحيان در قرن چهارم ميلادي آن را روز تولد مسيح قرار دادند. يلدا اول زمستان و شب آخر پاييز است که درازترين شب هاي سال است. و در آن شب، يا نزديک بدان، آفتاب به برج جدي تحويل مي کند و قدما آن را سخت شوم و نامبارک مي انگاشتند.  در بيشتر نقاط ايران در اين شب مراسمي انجام مي شود. شاعران زلف يار و همچنين روز هجران را از حيث سياهي و درازي بدان تشبيه کنند. و از شعرهاي برخي از شاعران مانند سنائي، معزي، خاقاني و سيف اسفرنگي، رابطه بين مسيح و يلدا ادراک مي شود. يلدا برابر با شب اول جدي و شب هفتم دي ماه جلالي و شب بيست و يکم دسامبر فرانسوي است.  

  انگيزه هاي پايدار ماندن اين جشن را مي توان، از جمله بدين گونه برشمرد :

   1- شب زايش خورشيد ( مهر ) است، از باورهاي ديني کهن.

   2 - بلند ترين شب سال، يعني طولاني ترين تاريکي است، نشانهً اهريمني شبي شوم و ناخوشايند که از فردا به کوتاهي مي گرايد.

   3 - پايان برداشت محصول صيفي و آغاز فصل استراحت در جامعهً کشاورزي است. همهً قشرها و گروههايي که از فراورده هاي کشاورزي و تلاش کشاورزان بهره مندند، در جشن نخستين روز دي ماه و برداشت محصول، در شگون و شادي کشاورزان شرکت مي کنند.    

  «  و ... در اين روز پادشاه با دهقانان و برزگران مجالست مي کرد و در يک سفره با ايشان غذا مي خورد، و مي گفت (...) قوام دنيا به کارهايي است که به دست شما مي شود. »  

  آيين و جشن شب يلدا و يا شب چله بزرگ، تا به امروز در تمامي سرزمين کهنسال ايران و در بين همه قشرها و خانواده ها برگزار مي شود. 

  يلدا را همچنين مي توان جشن و گردهمايي خانوادگي دانست. در شب يلدا خويشاوندان نزديک در خانهً بزرگ خانواده گرد مي آيند. به بياني ديگر در سرماي آغازين زمستان، دور کرسي نشستن و تا نيمه شب ميوه و آجيل و غذا خوردن و به فال حافظ گوش کردن از ويژگي هاي شب يلدا است.  

  جشن خانوادگي : برگزاري مراسم يلدا، اگر بتوان نام جشن بر آن نهاد، آييني خانوادگي است، و گردهمايي ها به خويشاوندان و دوستان نزديک محدود مي شود. در کتاب ها و سندهاي تاريخي به برگزاري مراسم شب يلدا اشاره اي نشده است. ابوريحان بيروني از جشن روز اول دي ماه، که آن را خرم روز نامند، در دستگاه حکومتي و پادشاهي ياد مي کند و نامي از شب يلدا در ميان نيست، که مي توان به دليل خانوادگي و همگاني و غير رسمي بودن آن دانست.    

  کنار کرسي : بي گمان براي جوانان نسل امروز کرسي گذاشتن، کنار يا دور کرسي نشستن نياز به توضيح و توصيف دارد. ابزارهاي گرمازاي تکنولوژي جديد - و نيز عامل هاي ديگر - کرسي و فرهنگ مربوط به آن را به دست فراموشي سپرده است.   در زمستانها، استفاده از کرسي براي گرم کردن خانه و دور کرسي نشيني معمولا از شب يلدا، نخستين شب زمستان، شروع مي شد و تا پايان چلهً بزرگ - و در برخي خانواده ها تا پايان چلهً کوچک - ادامه داشت. اعضاي خانواده از کوچک و بزرگ، دور کرسي، که روي آن را ميوه و آجيل پوشانده بود، مي نشستند.   

    تا مي توان ز فرش چو کرسي جدا مباش      آتش به فرق ريز و مکن اختيار برف  ( ميرالهي همداني )

  خوراک : در همهً جشن ها و آيين ها، در جامعه هاي ابتدايي يا متمدن، خوردن و آشاميدن بخشي از مشغوليت ها و سرگرمي هاي جمع را تشکيل مي دهد.  

  براي شب يلدا، خوراک ويژاه اي نمي شناسم، و تهيه شام بستگي به وضع اقتصادي و روند تغذيه خانواده دارد. خوردني هاي ويژه شب يلدا ميوه هاي فصل تابستان چون خربزه، هندوانه، انگور، انار، سيب، خيار، به و مانند آن است. ميوه هايي که مي بايستي در اين شب تمامي آنها بجز سيب و به خورده شود و چيزي براي فردا، يعني فرداي زمستان باقي نماند. ميوه هايي را که شب يلدا بر آن مي گذشت نمي خوردند.   

  به ياد دارم، تا سال 1323 که در کوهبنان ( از بخش هاي کرمان ) بودم، در خانهً روستايي ما، خربزه و هندوانه و انار را در انبار گندم مي گذاشتند و انگور را يا همچنان که بر درخت بود، در کيسه ها مي کردند و يا در جايي خنک به بند مي آويختند. و در شب يلدا تمامي آنها مي بايستي خورده شود.  

  آجيل و شب چره که شامل دانه هايي چون گندم و نخود برشته، تخم هندوانه و کدو، بادام، پسته، فندق، کشمش، انجير و توت خشک است، در بسياري از شب نشيني ها، مهماني ها و گردش ها فراموش نمي شد. ولي در شب يلدا مي بايست ( و مي بايد ) بر سر سفره باشد. خوردني هاي شب يلدا، در واقع، ميوه و آجيل است نه غذا. برخي از خانواده ها در شب يلدا، پس از خوردن شام، براي شب نشيني شب يلدا به خانهً خويشاوند بزرگتر مي روند.

  فال حافظ : يکي از رسم هاي شب يلدا، فال حافظ گرفتن است. اگر رسم ها و آيين هاي ديگر يلدا را ميراثي از فرهنگ چند هزار ساله بدانيم ( که بايستي چنين باشد )، ولي فال حافظ گرفتن در شب يلدا - و نيز در تيرما سيزه شو ( جشن تيرگان در مازندران ) - در سده هاي اخير به رسم هاي شب يلدا افزوده شده است.   

  فال حافظ گرفتن، در شب نشيني هاي زمستان و مناسبت هايي چون چهارشنبهً آخر ماه صفر، چهارشنبه سوري، شب سيزده صفر، بعد ازظهر سيزده بدر، تيرما سيزه شو ( جشن تيرگان در مازندران ) نيز از باورهاي همگاني است ر... و در شب يلدا گويا بيشتر وصف الحال است. ممکن است در شب يلدا، براي فال حافظ گرفتن، به خانً ملا و باسواد محل رفت :   

  در روستاي کاورد دودانگه ساري، خواندن کتاب حافظ چندان رونقي ندارد. تنها در سال يک بار، آن هم در شب يلدا از ديوان حافظ فال مي گيريم. براي فال گرفتن غروب شب يلدا همسايگان و نزديکان، با آجيل و ميوه به خانهً ملاي ده مي رويم، که فال ما را گرفته و ببيند چه سرگذشتي دربارهً ما نوشته است. 

  همه رسم ها و آيين هاي شب يلدا را ( بجز دور کرسي نشستن، که به اصطلاح نتوانسته است حرف خود را بر کرسي بنشاند ) تا آنجا که پژوهش ها اجازه مي دهد، در همهً شهرها و آبادي ها سراغ داريم.  

  پژوهش و مطالعهً کمي دربارهً برگزاري آيين ها و رسم هايي که همگاني است و جنبهً خانوادگي دارد آسان نيست، و تنها مي توان نمونه هايي انگشت شمار را مشاهده و مطالعه کرد.  

  امروز نمود برگزاري آيين و رسم شب يلدا را ميتوان در روزهاي بيست و نهم و سي ام آذرماه، در بازارها و فروشگاه هاي ميوه و آجيل فروشي ها ديد. اين خريدها تا پاسي از شب يلدا ادامه دارد. در آخرين لحظه ها نيز کساني را مي بينيم که از سر کار برگشته و ميوه هايي چون خربزه و هندوانه و انار را که به آساني نمي توان در بخچال نگهداري کرد، مي خرند.  

  باشد که اين جشن و آيين، که در حد جشن نوروز و به روايتي، خود جشن نوروز و سال نو بوده، با وجود اشاعه و دگرگوني هاي فني و صنعتي امروز، به عنوان گوشه اي از نمودهاي فرهنگي و قومي و تاريخي اين مرز و بوم، به دست فراموشي سپرده نشود.

  همهً شب هاي غم آبستن روز طرب است                        يوسف روز ز چاه شب يلدا آيد

   

  + نوشته شده در  دوشنبه سی ام آذر 1388ساعت 23:12  توسط سام   | 

  روی اینا کلیک کنید

   target="_blank" href="http://www.frotel.com/detail.php?ob&su&no&id3=70&wid=4160"
   dir="rtl"> border="0" alt='كار ، اشتغال و كسب درآمد و پول
  از طريق موبايل تلفن
  همراه'>
  + نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آذر 1388ساعت 1:16  توسط سام   | 

  طالع بینی دانشجویی

  طالع بینی دانشجویی :
  متولدین فروردین ماه: دختر یا پسر فرقی نمی كند، شما باید بدانید چون در ماه اول سال بدنیا آمده اید و كنكور ارشد در ماه آخر سال (اسفند) برگزار میشود، روز امتحان دیر از خواب بیدار میشوید، بعد در ترافیك گیر میكنید واحتمالاً از كوچه كه رد میشوید زنی با یك سطل آب كف از شما استقبال خواهد كرد (به عبارتی بدرقه) از تمام این مخاطرات كه بگذرید، جلوی حوزه امتحانی متوجه گم شدن كارت ورود به جلسه تان میشوید بنابراین توصیه میشود بیخود دنبال دردسر نروید و از هرگونه تلاشی برای رسیدن به مقاطع بالاتر دانشگاهی خودداری كنید! 

  متولدین اردیبهشت ماه: اول، قدم نورسیده را به مامان و بابا تبریك میگوییم. تو اگر دختر باشی، اسمت یا نیره است یا حكمیه و اگر پسر باشی اسمت یا هوخشتره است یا آریوبرزن (البته گوسفندان اسمهای دیگری هم دارند)، متولدین این ماه خیلی بی جنبه اند، آخر لزومی ندارد، به بقالی سر كوچه تان پز بدهی كه بعد از یازده سال فوق قبول شده ای، خبر قبولی را احتمالاً در مراسم خاكسپاری یكی از بستگان میشنوی و چنان قهقه های میزنی كه گوركن با بیل و صاحب عزا با دسته بیل به دنبالتان خواهند دوید. 

  متولدین خردادماه: همانطور كه از اسم ماه تولدتان پیداست، دچار درس خواندن افراطی از نوع طالبانی میباشید (همان خرخوان خودمان) دخترهای خردادی یك روز قبل از كنكور ارشد برایشان خواستگاری پیدا میشود (آنهم كچل پلاك لیزری نمره قبرس)، پس بهتر است كه دنبال بختشان بروند و فرصت را به پسرهای خردادی بدهند (كه برای پنجمین بار امتحان میدهند). 

  متولدین تیرماه: یك خبر خوش به شما خواهد رسید. لطفاً جنبه داشته باشید، هیچ ربطی به كنكور ارشد ندارد چون هنوز دو سه ماهی تا امتحان باقی مانده، احتمالاً خبر دوقلو زاییدن گاو پدربزرگتان میباشد یا تصویب طرح افزایش وامهای دانشجویی. فعلاً بهتر است بیخیال فوق شوید. هروقت گاو پدربزرگتان تخم دوزرده گذاشت، آنوقت در امتحان شركت كنید. مطمئن باشید قبول میشوید. 

  متولدین مردادماه: داوطلب گرامی ستاره بخت شما در دسترس نمیباشد. لطفاً جهت اطلاع بیشتر با دفتر نشریه یه چیزی بهتر، بخش طالعبینی و فالگیری، تماس بگیرید. 

  متولدین شهریور: اشتباه نكنیم باید رشته ی هنر باشید دختر یا پسر خوبم هیچ گنجی بهتر از یك تیپ عجیب و غریب و هیچ عزتی بالاتر از اینكه موهایت را دم اسبی ببندی، وجود ندارد. ناصحم گفت:«كه جز تیپ چه هنر داشت هنر؟» گفتم: ای ناصح عاقل هنری بهتر از این فوق به چه درد میخورد؟! مهم تیپه، كه آخرشی.

  متولدین مهرماه: متولدین مهرماه، یا پسرند یا دختر (البته یك سری موجودات دیگر را هم شامل میشود، كه مد نظر ما نیستند)، دخترها بعد از گرفتن لیسانس در كارگاههای قالیبافی مشغول به كار خواهند شد و پسرها اگر پشتكار داشته باشند، به شاطر خوبی تبدیل میشوند. بنابراین خانمها در رشته فرش و آقایان در رشته بسكتبال در امتحان فوق قبول خواهند شد. 

  متولدین آبان ماه: تو احتمالاً یا ترانه پانزده سال داری و یا سكینه شانزده سال و یا اصغر یازده سال، پس توصیه میشود كه هر وقت به سن قانونی رسیدید، بروید سراغ این جور امتحانها، فعلاً شیرتان را بخورید. 

  متولدین آذرماه: ای جونممم..... عجب اختربختی دارید آذریها! پسرهای متولد آذر، روز امتحان عاشق میشوند و شكل خانه های سیاه پاسخنامه بیشباهت به قلب (نیزهاش فراموش نشود) نخواهد بودالبته نیاز به درس خوندن ندارن چون اذریها خیلی با هوشن واما خانمها شما در دانشگاه هوشنگ آباد سفلی در یك رشته نیمه پاره وقت شبانه با مدرك معادل، تحت نظر دانشگاه پیام نور (البته با گواهی iso هفت و هشت هزار) قبول خواهید شد. لابد توقع دارید تحویلتان هم بگیرند. (مواظب خودت باش نابغه!) 

  متولدین دی ماه: دوست عزیز متأسفانه طالعتان خیلی بد است. شما یا شش سال پشت كنكور میمانید یا هشت سال. اگر شش سال پشت كنكور ماندید كه حتماً دوسال دیگر هم خواهید ماند و سال هشتم قبول میشوید، ولی روز اعلام نتایج دچار عارضه قبلی (منظور همان قلبی است) خواهید شد و جان به جان آفرین تسلیم خواهید كرد. با توجه به هزینه زیاد كفن و دفن خواهشمندیم روی دست پدر و مادر خرج نیندازید، ماه همین جوری شما را دكتر قبول داریم!! 

  متولدین بهمن ماه: متولدین این ماه باید قبل از اینكه صبح زود از خواب بیدار شوند، توی رختخواب نرمش سنگین انجام داده، بعد 35 دقیقه خمیازه بكشند (كمتر از حد اعتیاد) و مجدداً بخوابند. این كار را تا شب قبل از امتحان به مدت شش ماه انجام دهید تا روز امتحان بدون استرس، به سئوالات پاسخ دهید. قبولی شما را آن هم با رتبه تك رقمی تضمین میكنیم.

  متولدین اسفند: عزیز دلم، اسفند، بدترین زمان ممكن برای به دنیا آمدن است، ـ آخه، عزیز من،ماه قحطی بود ـ چون امتحان كارشناسی ارشد در این ماه برگزار میشود. پسرهای متولد اسفند، احتمالاً به واسطه ضعف در ریاضت پس از چند ترم آب خنك خوردن در پژوهشكدهی ماهانی به همان مدرك لیسانس راضی میشوند و دختر خانمها اگر كمتر سریالهای بیمزه تلویزیون را نگاه كنند، قبولی ارشد جلوی پای آنهاست، اگر نمیبینند به چشم پزشك مراجعه كنند.
  + نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آذر 1388ساعت 23:42  توسط سام   | 

  مطالب قدیمی‌تر